Structuur

Organogram

Organogram Alumni Sportkunde

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt minimaal één maal per jaar bijeen geroepen, minstens 6 maanden na afloop van het laatste boekjaar. De ALV wordt doorgaans georganiseerd vanuit de standplaats van de vereniging: het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. Het bestuur doet tijdens de vergadering verslag van de werkzaamheden en de financiën over de afgelopen periode. Ook worden de plannen voor het komende jaar voorgelegd aan de leden, zoals de hoogte van de contributie. De leden van de verenigingen worden betrokken in het nemen van strategische beslissingen.

Evenementen
De verenining organiseert jaarlijks een of meer evenementen waarbij alumni elkaar weer kunnen treffen. De evenementen hebben zowel een inhoudelijk karakter, als een plezierige manier om elkaar weer te zien en te netwerken. Naast een jaarlijkse activiteit organiseert de vereniging ook borrels in de stad Groningen, sportieve activiteiten of bezoeken van sportwedstrijden en moedigen wij initiatieven van leden aan om ook bijeenkomsten te organiseren in andere steden. De vereniging haakt tevens aan bij congressen en symposia die elders in het land georganiseerd worden.

Communicatie/Netwerk
De vereniging houdt via verschillende wegen de alumni op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Ook is een doel om interactie tussen de leden te bevorderen via verschillende platformen om zo inhoudelijke kennis deling over het vakgebied sportmanagement te faciliteren. Tevens worden vacatures gedeeld en wordt er in een agenda bijgehouden wat de meest interessante activiteiten zijn voor onze leden. Naast Facebook, LinkedIn, Twitter en de nieuwsbrief is de website van de vereniging ons officiële communicatiekanaal met de leden.

Loopbaan
De nieuwste activiteit die de vereniging wil gaan ontplooien is gericht op loopbaanontwikkeling. De vereniging zal proberen actief een rol te spelen in loopbaanontwikkeling door het organiseren van workshops, lezingen, recruitment activiteiten en door te bemiddelen richting interessante vervolg opleidingen. Dit alles in het kader van een leven lang leren. Hierbij hoort ook de mogelijkheid voor huidige Sportkunde studenten of jonge alumni om gecoacht te worden door onze meer ervaren leden.

Fondsenwerving
Om meer te kunnen betekenen voor de alumni, is fondsenwerving een belangrijk speerpunt voor de vereniging. Door sponsoring is het mogelijk om activiteiten goedkoper te kunnen organiseren en om meer activiteiten op te pakken.

Geef een reactie