Beleid

Het beleid van de Alumnivereniging wordt jaarlijks opnieuw opgesteld en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Missie
Het onderhouden en bevorderen van contacten tussen afgestudeerden van de opleiding Sportkunde en daarmee ondersteunend te zijn in hun loopbaan en de ontwikkeling van het vakgebied sportmanagement.

Visie
Wij willen een vereniging zijn die de belangen van de alumni kan behartigen en faciliteren op het gebied van netwerken, kennis en loopbaanperspectieven. Dit willen wij doen door het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen de Alumni,het Instituut voor Sportstudies, de beroepspraktijk, interessante kennispartners en de huidige sportmanagementstudenten. Door het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, faciliteren van onderlinge communicatie en het bieden van mogelijkheden om netwerken te ontwikkelen, proberen wij het niveau van Sportkunde in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Doelstelling 1:
Het organiseren van een jaarlijks evenement waarop de alumni bij elkaar komen en kennis onder elkaar uit kunnen wisselen. Tijdens dit jaarlijkse evenement zal de alumnivereniging trachten het bedrijfsleven, sportmanagementstudenten van de Hanzehogeschool en de alumni op een leuke manier met elkaar te laten netwerken. Daarnaast proberen wij regelmatig sportieve of sociale uitjes te organiseren om elkaar op een leuke manier te blijven ontmoeten.

Doelstelling 2:
Het faciliteren van communicatie tussen alunni, huidige studenten en interessante mensen in de sportmanagement beroepspraktijk. Communicatie via onze website, Facebook, LinkedIn, Twitter en een nieuwsbrief.

Doelstelling 3:
Het stimuleren van loopbaankansen en kennisontwikkeling bij de alumni.
– Aansluiting zoeken bij bestaande congressen, symposia en werkgroepen om kennis te ontwikkelen.
– Het verzamelen van kennis, informatie en ervaring van sportmanagers en delen met de alumni.
– Het organiseren van workshops, lezingen en netwerkmogelijkheden voor alumni in verbinding met onderwijs Sportkunde.
– Het verzamelen en delen van interessante vacatures en carrièremogelijkheden.
– Coaching voor jonge professionals door meer ervaren alumni van de vereniging.

Doelstelling 4:
Het aantrekken van sponsoren en andere fondsenwervende activiteiten.
– Het mogelijk maken van meer nuttige en leuke activiteiten voor de alumni van de vereniging door een betere financiële positie.

Geef een reactie