Bestuur

Het bestuur van de alumnivereniging bestaat minimaal uit drie mensen, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. Verder zijn er algemene bestuursfuncties evenementen, communicatie, netwerk/loopbaan en fondsenwerving. Het bestuur komt maandelijks bijeen om invulling te geven aan de doelen van de vereniging. De uitvoerende werkzaamheden liggen bij de commissies die aangevoerd worden door studenten van het Sportbureau van het Instituut voor Sportstudies, Sportmanagement.